Najčastejšie otázky

Kedy mám vyhľadať APS a kedy ÚPS?

Ide síce o služby podobné, obe sa ľudovo volajú „pohotovosť“, ale ich význam je odlišný. Lekárska služba prvej pomoci poskytuje ambulantnú starostlivosť pre pacientov, ktorých zdravotný stav sa síce zhoršil, ale nemusí im priamo ohrozovať život (vysoké teploty, bolesti brucha). Ústavná pohotovostná služba je určená pre pacientov s vážnym, život ohrozujúcim stavom – napríklad pri dopravných nehodách, srdcových príhodách a podobne.

Ako je zabezpečená APS a ÚPS v Malackách?

Prevádzku týchto služieb regulujú zdravotné poisťovne a Bratislavský samosprávny kraj. Od 7. októbra zabezpečuje LSPP Komplexná záchranná služba, Bratislava – Nové Mesto na adrese: Malé námestie č. 1/A, Malacky. Služby ÚPS poskytuje Nemocnica Malacky nepretržite, 24 hodín denne v pracovné dni, cez sviatky aj víkendy.

Prečo sa APS v Nemocnici Malacky zrušila?

Nemocnici Malacky, ktorá doteraz túto službu pre obyvateľov regiónu zabezpečovala, uplynulo dňom 6. októbra 2014 povolenie od BSK, ktoré poskytovanie tejto služby umožňuje. Od 7. októbra zabezpečuje APS Komplexná záchranná služba, Bratislava – Nové Mesto na adrese: Malé námestie č. 1/A, Malacky.

Prečo o spolufinancovanie ÚPS žiadalo mesto a nie nemocnica?

Nemocnica žiadala o pomoc BSK 34 mesiacov. Rozhodnutie, aby o pomoc požiadalo mesto a až následne nemocnica, bolo rozhodnutím BSK.

Prečo by mala župa pomáhať Nemocnici Malacky? Koľko peňazí nemocnica žiada od BSK?

Verejnoprospešné služby v rámci školstva, dopravy, sociálnych služieb či zdravotníctva pomáhajú udržať pre svojich obyvateľov vyššie územné celky, samosprávne kraje. Podľa slov poslankyne BSK Tatiany Mikušovej pomohol finančne kraj nedávno napríklad pri výstavbe plavárne v Petržalke: „Ak tento kraj pomohol dotáciou pri výstavbe plavárne v Petržalke, aby mali kde obyvatelia plávať a relaxovať, prečo by nemal poskytnúť dotáciu na zachovanie ústavnej pohotovostnej služby v Malackách?“

Nemocnicu Malacky k tejto službe neviaže zákonná povinnosť. Nemocnica žiadala iba o dofinancovanie stratovej služby ÚPS vo verejnom záujme a nikdy nežiadala o peniaze, ktoré by pre ňu znamenali zisk. Nemocnica nežiada o pomoc pre seba, ale pre obyvateľov regiónu.

Prečo hrozí ÚPS v Nemocnici Malacky zrušenie?

Napriek tomu, že Nemocnica Malacky nie je zo zákona povinná zabezpečovať pohotovosť pre región (nemocnica nie je zaradená do pevnej siete nemocníc), túto stratovú službu dobrovoľne pre obyvateľov Záhoria zabezpečovala 10 rokov. Situácia je však už neúnosná, prevádzkovať službu ÚPS pre Nemocnicu Malacky bez finančnej pomoci už ďalej nie je udržateľné.