Kariéra

Nemocnica v Malackách je nemocnicou s vysokým počtom špecializovaných ambulancií, umožňujúca pacientom využívať najnovšie trendy v oblasti diagnostiky, ambulantnej, jednodňovej a ústavnej zdravotnej starostlivosti a to všetko v moderných priestoroch.

Kvalita poskytovaných služieb je garantovaná nielen skúsenými odborníkmi, ale aj skutočnosťou, že nemocnica má dva certifikáty kvality. Okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti nemocnica participuje na vedecko-výskumnej činnosti v rámci projektov APVV ako aj na klinických štúdiách. Aktívne podporuje postgraduálne špecializačné a sústavné vzdelávanie nielen lekárov.

Aktuálne voľné pozície

V aktuálnom čase neponúkame žiadnu voľnú pozíciu.