Pre lekárov

Nemocnica Malacky aktívne podporuje sústavné vzdelávanie nielen lekárov v rámci nemocnice, ale aj v regióne. Každoročne organizujeme niekoľko odborných podujatí na edukáciu zdravotníckych pracovníkov formou odborných seminárov. Odborné podujatia sú zaradené do zoznamu  kreditmi hodnotených vzdelávacích aktivít Slovenskej lekárskej komory.