Orientačný plán

Pavilón A

Pavilón C

Pavilón D

Pavilón F

 • Prízemie - vestibul
 • Všeob. lekár pre deti a dorast
 • Dispečing LSE
 • Prízemie - vpravo
 • Chirurgická ambulancia
 • Stomatologická ambulancia
 • Prízemie - vlavo
 • NEOPROT - Výroba ortopedických pomôcok
 • 1. poschodie
 • Riaditeľstvo
 • 2. poschodie
 • MEDIC-PEDIC

Pavilón G

 • Prízemie
 • Call centrum
 • 1. poschodie
 • Ubytovňa
 • 2. poschodie
 • Ubytovňa

Pavilón H