Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny – OAIM

Oddelenie je zamerané na starostlivosť o kriticky chorých pacientov, ktorým zlyhávajú životne dôležité funkcie (dýchanie, krvný obeh, zrážanie krvi, vedomie). Charakter ochorení je veľmi rôznorodý, keďže poruchy životných funkcií môžu vznikať pri zhoršení rôznych chorôb, pri úrazoch, otravách, po náročných operačných výkonoch.

Primár oddelenia
MUDr. Alena Volnárová
Vrchná sestra
Mgr. Jaroslava Hudečková

Výkony oddelenia

LÔŽKOVÁ ČASŤ ODDELENIA


Na lôžkovej časti oddelenia sú hospitalizovaní pacienti, u ktorých prišlo ku zlyhávaniu alebo zlyhaniu životných funkcií – ako je dýchanie, krvný obeh, poruchy vedomia, poruchy činnosti obličiek, pečene, krvného zrážania a pod.  Tieto stavy vznikajú pri rôznych ochoreniach, infekciách, po operáciách, otravách, úrazoch. Počas starostlivosti o takýchto pacientov využívame najmodernejšiu techniku. Ide o prístrojové vybavenie, ktoré nahrádza, podporuje alebo sleduje činnosť zlyhaných orgánov – sú to prístroje, ktoré pomáhajú pri umelom dýchaní, monitorovacie systémy dýchania, krvného obehu, teploty a pod., hemodialyz. prístroj, fibroskop a odsávacie systémy, prístroje na stimulovanie srdcovej činnosti, rôzne katetrizačné a punkčné techniky, automatické dávkovače liekov a infúzií. Starostlivosti o pacientov sa venuje skúsený personál. Pretože ide o kriticky chorých pacientov režim práce, ošetrovania ale i návštev je odlišný od postupov na bežných oddeleniach.

Oddelenie sa zameriava na liečbu kriticky chorých (lôžková časť) a podávanie anestézie (anestéziologická časť).

Pacienti sú po operácii počas dňa odsledovaní na monitorovanom lôžku v prebúdzacej izbe.

ANESTÉZIOLOGICKÁ ČASŤ ODDELENIA

Druhou, nemenej dôležitou funkciou oddelenia OAIM je zabezpečenie perioperačnej starostlivosti o pacientov, ktorí majú byť operovaní.  Táto starostlivosť predstavuje prípravu pacienta na operačný výkon v anestézii, vlastnú anestéziu aj tesnú pooperačnú starostlivosť. Počas operačného výkonu (chirurgického, gynekologického, ortopedického, traumatologického...) musí anestéziológ zabezpečiť u operovanej osoby bezbolestnosť, vhodnú sedáciu (umelý spánok, upokojenie), zaistenie a stabilizáciu životných funkcií, vytvoriť vhodné podmienky pre operatéra (svalová relaxácia) s následným nekomplikovaným prebudením a ukončením anestézie.

Spôsoby anestézie sú rôzne, závisia od zdravotného stavu pacienta a charakteru operačného výkonu. V našej nemocnici poskytujeme všetky druhy anestézie:

celková anestézia (inhalačná, intravenózna, kombinovaná),

rôzne regionálne techniky: najčastejšie spinálna anestézia, epidurálna anestézia, blokáda brachiálneho plexu, blokáda jednotlivých nervov,

počas celého  obdobia anestézie sa o pacienta stará anestéziologický tím (vždy lekár aj sestra), pacient je dôsledne monitorovaný a sledovaný. Na operačných sálach sa využíva veľmi kvalitná a moderná technika. Okrem anestéziologických prístrojov s komplexným monitoringom sa používajú aj automatické dávkovače liekov, infúzií, kvalitné materiály na ohrievanie pacienta, moderné techniky regionálnej anestézie s využitím neurostimulátora, ultrazvuku.

súčasťou anestéziologickej časti OAIM je aj  pooperačný monitoring a starostlivosť o preberajúcich sa pacientov na prebúdzacej izbe a liečba pooperačnej bolesti.

Denný režim oddelenia

Hygiena pacientov
6.00
Malá vizita
7.00
Raňajky
07.00 – 08.00
Ranná porada s primárom
7.30
Veľká vizita
8.00
Obed
11.00 – 12.00
Poobedňajšia vizita
14.00
Večera
16.15 – 17.15
Večerná vizita
18.00

Vzhľadom na špecifickosť oddelenia sú termíny orientačné, časové intervaly sa menia podľa aktuálnej situácie.

Návštevné hodiny oddelenia

Pracovné dni
15.00 – 17.00
Víkendy
15.00 – 17.00

Podľa závažnosti stavu pacienta a po odsúhlasení primárom oddelenia, sú návštevy možné aj mimo ordinačných hodín.

Návštevy vstupujú na oddelenie cez filter, v ktorom si oblečú ochranný plášť, dezinfikujú si ruky, k pacientovi v izolačnom boxe použijú aj ochranné rúško na tvár. Dezinfekciu rúk vykonávajú aj pri odchode od pacienta.