Angiologická ambulancia

Zodpovedný lekár
MUDr. Miloslav Frič
Lekár
MUDr. Nikoleta Ifková
zaradená do špecializačnej prípravy v odbore angiológia
Zdravotná sestra
Jarmila Mrázová
Kontakt do ambulancie
Nájdete nás
Pavilón E, 1. poschodie, č. dverí 227  

Ordinačné hodiny

OBJEDNAŤ SA MÔŽETE PRIAMO V AMBULANCII na t. č.: 034/28 29 729 denne od 07.30 do 14.30.

Odbery, konzultácie, príprava ambulancie
Ordinačný čas
Konzíliá, administratíva, dezinfekcia ambulancie
Pondelok
7.30 8.00
8.00 14.00
14.00 15.00
Utorok
7.30 8.00
8.00 14.00
14.00 15.00
Streda
7.30 8.00
8.00 14.00
14.00 15.00
Štvrtok
7.30 8.00
8.00 14.00
14.00 15.00
Piatok
7.30 8.00
8.00 14.00
14.00 15.00

Čo ponúkame

V rámci komplexného vyšetrenia cievneho systému končatín (vyšetrujeme vždy súčasne tepnový i žilný systém končatín, pri dolných končatinách od bránice po prsty).

V rámci diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky spolupracujeme so všetkými odbornými špecialistami a oddeleniami nemocnice. V prípade potreby odosielame pacientov do Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave (NÚSCH). Vyšetrenia izotopovou lymphoscintigrafiou pre našich pacientov po dohovore vykonávajú na oddelení nukleárnej medicíny OÚ sv. Alžbety v Bratislave na Heydukovej ulici.

V rámci diagnostiky a spôsobu riešenia kŕčových žíl spolupracujeme s cievnym chirurgom, ktorý nám bol odporúčaný Klinikou cievnej chirurgie NÚSCH. Operácie varixov dolných končatín sa vykonávajú v rámci jednodňovej chirurgie priamo v našej nemocnici.

Ambulancia má k dispozícii okrem štandardného vybavenia Color duplexný ultrasonografický prístroj na tzv. neinvazívne vyšetrenie cievneho systému, VIVID S 60 fy General Electrics so štandardnými sondami na vyšetrenie povrchového i hĺbkového cievneho systému, AngioExperience PRO 8 fy Sonotechnik, Maria Rain, Rakúsko, na detailnejšie vyšetrenie tepnového, vlásočnicového a žilného systému končatín, lokalizáciu chlopňového poškodenia žilného systému končatín, diferenciálnu diagnostiku tzv. vasoneuróz a útlakových syndrómov.

V spolupráci s ďalšími odbornými lekármi ponúkame:

diagnostiku,

diferenciálnu diagnostiku – bolesti končatín v pokoji, pri chôdzi, s následnou liečbou a sledovaním,vyšetrenie cievneho systému u diabetikov pre zákernosť bezpríznakových cievnych zmien u diabetikov, pri ich nediagnostikovaní a neliečení s častou amputáciou prstov či končatín,

vyšetrenie kŕčových žíl dolných končatín, ich zatriedenie a odporúčanie či zariadenie následnej liečby a sledovanie, diferenciálnu diagnostiku pri podozrení z akútnej žilnej trombózy, pri jej potvrdení zariadenie ďalšieho postupu vrátane liečby a ďalšieho sledovania, pri jej vylúčení odporúčanie ďalších doplňujúcich odborných vyšetrení,

diferenciálnu diagnostiku tzv. vasoneuróz, útlakových syndrómov končatín a lymphoedémov,

infúznu ambulantnú liečbu defektov končatín s hrozbou amputácie – liečba je hradená zo ZP, pacient dopláca iba cenu infúznych setov.

Pokyny pred vyšetrením

Prvá návšteva ambulancie

  • Pacient si na prvé vyšetrenie musí priniesť:
  • písomné odporúčanie odosielajúceho lekára,
  • zdravotnú dokumentáciu alebo výpis,
  • aktuálne užívané lieky s ich dávkovaním.

Kontrolné vyšetrenie

  • Pri kontrolnom vyšetrení si pacient prinesie výsledky odborných vyšetrení, ktoré absolvoval od poslednej návštevy našej ambulancie. V deň vyšetrenia sa pacient opäť zaregistruje v Klientskom centre.

Akútne vyšetrenie

  • Pri podozrení na akútny stav musí byť každé vyšetrenie dopredu dohovorené telefonicky medzi lekárom ambulancie a odosielajúcim lekárom. Na  žiadanke odosielajúci lekár jasne vyznačí AKÚTNY STAV s dátumom odoslania.