Ambulancia všeobecného lekára

Zodpovedný lekár
MUDr. Jitka Račická MSc., MPH
Nájdete nás
Pavilón E, 1. poschodie, č. dverí 221  


Do ambulancie sa, prosím, objednajte prostredníctvom tel. čísla  034/28 29 700 
Akútne chorí pacienti budú po naplnení voľných termínov vybavení aj bez objednania,
POČAS PRVEJ ORDINAČNEJ HODINY.
Prepájanie telefonických hovorov do ambulancie: 
pondelok štvrtok 13.00 14.00. 
Konzultácia je možná počas celej pracovnej doby prostredníctvom emailu prakticky.lekar@nemocnicna.sk

Ordinačné hodiny

 
Odbery, konzultácie, príprava ambulancie
Ordinačný čas
Konzíliá, administratíva, dezinfekcia ambulancie
Pondelok
7.00 8.00
8.00 14.00
14.00 16.15
Utorok
9.00 12.30
12.30 16.00
 
Streda
7.00 8.00
8.00 11.15
 
Štvrtok
7:00 8.00
8.00 14.00
14.00 16.15
Piatok
7.00 8.00
8.00 12.00
 

Čo ponúkame

Naša ambulancia všeobecného lekára pre dospelých predstavuje ambulanciu prvého kontaktu, kde k nám môžete prísť s bežnými, ale aj so závažnými zdravotnými ťažkosťami.

Prednosťou našej ambulancie je jej výhodné umiestnenie, ktoré umožňuje pacientom absolvovať všetky potrebné vyšetrenia na jednom mieste a pod jednou strechou bez opustenia budovy. Ponúkame:

základnú a všeobecnú zdravotnú starostlivosť, t. j. komplexnú diagnostiku a liečbu všetkých chorobných aj predchorobných stavov predovšetkým našim zmluvným pacientom, ale aj všetkým ostatným pacientom s akútnym ochorením,

preventívne vyšetrenia a na ich základe zostavenie liečebného plánu,

kontrolné vyšetrenia a sledovanie plnenia liečebných plánov u našich pacientov na účely indikácie medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení,

odosielanie pacienta na všetky potrebné špecializované vyšetrenia v jednotlivých odborných ambulanciách a koordinovanie ich výsledkov s liečebnými plánmi.