Rádiologia

24. 4. 2019
Zasadačka pri MR, Nemocničná a.s., Malacky

ODBORNÝ PROGRAM


1. Mamografický skríning
MUDr. Andrea Šalátková, Nemocničná a. s.


2. Kedy indikovať a čo môžeme očakávať pri MR vyšetrení prsníka
MUDr. David Bátor, Nemocničná a. s.


3. Akútne stavy v CT obraze
MUDr. Monika Kozárová, Nemocničná a. s.


4. Zaujímavé kazuistiky
MUDr. Miroslav Kucharič, Nemocničná a. s.

Odborný garant
MUDr. Robert Vetrák, MPH.


Termín a miesto konania
24. 4. 2019, zasadačka pri MR, Nemocničná a.s., Malacky

13.00 – 13.30 hod. – registrácia
13.30 hod. – začiatok odborného programu

Seminár je hodnotený 3 kreditmi.
Účasť prosíme potvrdiť vopred na katarina.vrlakova@nemocnicna.sk alebo 
na telefónnom čísle: +421 917 944 512.