Vzájomná spolupráca

Nemocnica zlepšuje spoluprácu s neštátnymi lekármi v rámci regiónu najmä v oblastiach: 

  • diagnostika a terapia pacientov – ambulantných aj hospitalizovaných
  • zabezpečovanie sústavného vzdelávania lekárov formou odborných seminárov
  • zlepšovanie vzájomnej komunikácie
  • vo vzájomnej spolupráci zabezpečovanie APS