Rádiologické oddelenie

Zodpovedný lekár – primárka rádiologického oddelenia
MUDr. Andrea Šalátková
034/28 29 260
Zodpovedný lekár – vedúci rádiologický asistent
Mgr. Peter Gyurkovics
034/28 29 801

Čo ponúkame

Naše rádiologické oddelenie vykonáva široké spektrum diagnostických výkonov za pomocou moderného a kvalitného technického vybavenia. Na oddelení máme 2 digitálne RTG prístroje2 sonografické prístrojedigitálny mamograf128-radový CT prístroj Siemens a 1,5T magnetickú rezonanciu.

Vykonávame aj terapeutické výkony najmä pomocou CT prístroja a to periradikulárne obstreky a drenáže.

Robíme komplexnú mamodiagnostiku, po mamografii v prípade potreby hneď dopĺňame sonografické vyšetrenie prsníkov, všetky pacientky sú po vyšetrení ústne lekárom poučené a informované o výsledku vyšetrenia, aby sa predišlo nežiadanému stresu. V prípade potreby po dohovore dopĺňame punkciu.

Na oddelení pracujú lekári so špecializáciou v odbore rádiológia, rádiologickí asistenti, zdravotná sestra a dokumentárne pracovníčky.

Oddelenie sa nachádza na prízemí hlavnej budovy a má vlastnú RTG evidenciu pacientov.

Pokyny pred vyšetrením

  • Na vyšetrenie musíte mať žiadanku od vášho lekára. Na vyšetrenia sonografia, mamografia, CT a magnetická rezonancia sa objednáva buď osobne v RTG evidencii alebo telefonicky na čísle 034/28 29 800. Na klasickú röntgenovú snímku sa neobjednáva!

  • Po príchode do nemocnice sa zaregistrujete v RTG evidencii, v prípade magnetickej rezonancie je evidencia priamo na MR pracovisku.

  • Bližšie pokyny sú pri jednotlivých druhoch vyšetrenia.