Interné oddelenie

Primár oddelenia
MUDr. Dávid Prokop
Vrchná sestra
Mgr. Dáša Petríková

Liečebné oblasti oddelenia

Interné oddelenie poskytuje komplexnú liečebno–preventívnu ústavnú starostlivosť v oblasti vnútorných chorôb, predovšetkým správnu diagnostiku a liečbu, a určenie ich prognózy, prípadných následkov a komplikácií u pacientov od 18 do 65 rokov.

Srdcovocievne ochorenia.

Ochorenia tráviaceho traktu.

Ochorenia dýchacieho systému.

Ochorenia krvi (s výnimkou zhubných ochorení krvného systému).

Metabolické ochorenia (cukrovka, dna, poruchy tukov).

Ochorenia vylučovacieho systému.

Ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním.

Ochorenia nervového systému, ktoré nemusia byť hospitalizované na špecializovanom pracovisku.

Intenzívna starostlivosť v oblasti kardiovaskulárnych ochorení (arytmie, infarkty myokardu konzervatívne riešené, srdcové zlyhávanie),
dekompenzovaných metabolických ochorení, pečeňových, obličkových zlyhávaní, závažných infekcií a podobne.   

Denný režim oddelenia

Prebúdzanie pacientov
5.00
Ranná toaleta, podávanie liekov, odbery
06.00 – 08.00
Raňajky
08.00 – 09.00
Vizita
07.00 – 08.00, 10.00 – 12.00
Obed
12.00 – 13.00
Popoludňajší pokoj
14.00 – 15.00
Olovrant
15.00 – 15.30
Večerná vizita
18.00 – 19.00
Večera
17.00 – 17.30
Nočný pokoj
21.00 – 05.00, 22.00 – 05.00

Návštevné hodiny oddelenia

Pracovné dni
15.00 – 17.00
Víkendy
14.00 – 17.00