Pneumologická ambulancia

Zodpovedný lekár
MUDr. Štefan Litomerický
Nájdete nás
Pavilón H, č. dverí 215  

Ordinačné hodiny

 
Odbery, konzultácie, príprava ambulancie
Ordinačný čas
Konzíliá, administratíva, dezinfekcia ambulancie
Pondelok
7.00 8.00
8.00 14.00
14.00 15.00
Utorok
7.00 8.00
8.00 14.00
14.00 15.00
Streda
7.00 8.00
8.00 15.00
15.00 17.00
Štvrtok
7.00 8.00
8.00 – 14.00
14.00 15.00
Piatok
7.00 9.00
9.00 12.30
12.30 13.00

Čo ponúkame

V ambulancii poskytujeme dlhodobú starostlivosť o dispenzarizovaných pacientov – špecifických aj nešpecifických. Zároveň vykonávame aj tuberkulínový test MxII a následné očkovanie proti tuberkulóze BCG vakcínou.

V našej ambulancii liečime:

chronické zápaly priedušiek (bronchitídy),

astma bronchiále,

emfyzém,

bronchiektázie,

sarkoidózy,

pľúcne fibrózy, 

chronické ochorenie pľúc (CHOCHP),

pneumokoniózy,

pneumotoraxy,

pľúcne embólie – diagnostika,

emphyémy,

abscesy pľúc,

stavy po operácii pľúc,

tuberkulózu a iné mykobakteriózy.

Vykonávame tieto činnosti:

spirometrické vyšetrenia (vyšetrenia zisťujúce funkčnosť pľúc),

bronchodilatačné testy,

inhalácie,

krvné odbery – intra venózne,

ABR vyšetrenie,

odbery spúta na BK mikroskopické + kultivácia na prítomnosť tuberkulózneho mikroorganizmu,

odber moču na BK,                                      

laryngeálny výter na BK,                               

odber krvi na BK – Quantiferónový test,                  

odber spúta na nešpecifickú flóru,

podávanie s. c. a i. m. injekcií,

konzilárne vyšetrenia,

vyšetrenia prostredníctvom CT.