Oftalmologická ambulancia

Oftalmologická ambulancia I.

Zodpovedný lekár
MUDr. Anna Beláčková
Nájdete nás
Pavilón A, 1. poschodie  

Ordinačné hodiny

 
Konzultácie, príprava ambulancie
Ordinačný čas
Konzíliá, administratíva, dezinfekcia ambulancie
Pondelok
7.00 8.00
8.00 – 14.00
14.00 15.00
Utorok
7.00 8.00
8.00 14.00
14.00 15.00
Streda
7.00 8.00
8.00 14.00
14.00 15.00
Štvrtok
7.00 8.00
8.00 14.00
14.00 15.00
Piatok
7.00 8.00
8.00 – 14.00
14.00 15.00

Oftalmologická ambulancia II.

Zodpovedný lekár
MUDr. Martina Lužinská

Ordinačné hodiny

 
Konzultácie, príprava ambulancie
Ordinačný čas
Konzíliá, administratíva, dezinfekcia ambulancie
Pondelok
7.00 8.00
8.00 14.00
14.00 15.00
Utorok
7.00 – 8.00
8.00 14.00
14.00 15.00
Streda
 
NEORDINUJE
 
Štvrtok
7.00 8.00
8.00 14.00
14.00 15.00
Piatok
 
NEORDINUJE
 

Čo ponúkame

V našej ambulancii sa zameriavame na komplexnú diagnostiku a liečbu očí.

Prednosťou našej očnej ambulancie je možnosť operácie sivého zákalu (katarakta) priamo v našej nemocnici. Táto operácia sa vykonáva v rámci jednodňovej chirurgie.

Ďalšou výhodou, ktorú poskytujeme, je možnosť využitia nadštandardného zdravotníckeho materiálu.

Robíme tieto vyšetrenia:

základné očné (zmeranie dioptrií a zakrivenie rohovky na autorefraktometri, vypísanie predpisu na okuliare, prezretie predného segmentu štrbinovou lampou, zmeranie očného tlaku bezkontaktnou technikou a vyšetrenie očného pozadia),

zrakovej ostrosti, predného segmentu oka,

očného pozadia,

vnútroočného tlaku,

neurooftalmologické (pri ochoreniach štítnej žľazy),

na vodičský preukaz, pozostávajúce zo základného vyšetrenia, z vyšetrenia farbocitu a zorného poľa zraku vodičov (perimetrické vyšetrenie) a následné vystavenie certifikátu,

diagnostiku a predoperačnú i pooperačnú starostlivosť šedého zákalu šošovky (katarakty),

ošetrenia drobných úrazov oka.

Novinky v prístrojovom vybavení v Očnom centre

  • OCT Spektralis Heidelberg – optická koherentná tomografia spektrálna – špičkový prístroj umožňujúci najpresnejšiu diagnostiku štruktúry sietnice s možnosťou hodnotenia 3D obrazov zadného segmentu oka. Umožňuje hodnotiť aj presnú hrúbku sietnice pri edémoch makuly.
    Využitie má najmä pri vekom podmienenej degenerácii žltej škvrny (makuly) ako aj iných cievnych, zápalových, poúrazových, ako aj nádorových ochoreniach sietnice. Sem patria aj ochorenia sietnice, ktoré sa vyskytujú u pacientov liečených na cukrovku (Diabetes mellitus), ktoré často vedú k slepote pacientov. Umožňuje aj presnú diagnostiku glaukómu.
  • Funduskamera s FAG – prístroj umožňujúci vyšetrenie a záznam obrazu sietnice s fluorescenčnou angiografiou – vyšetrenie zamerané na zistenie rozsahu ochorenia pomocou intravenóznej aplikácie kontrastnej látky s vyhotovením obrazovej dokumentácie pomocou špeciálneho fotografického zariadenia.
  • Laser – patrí medzi najnovšie a najmodernejšie laserové prístroje, ktorý umožňuje liečbu vekom podmienenej degenerácie makuly, ako aj liečbu ochorení sietnice, ktoré sa vyskytujú pri metabolických a cievnych ochoreniach, ako sú diabetické retinopatie, hypertonické retinopatie, ako aj zápalové ochorenia.