Nefrologická ambulancia

Zodpovedný lekár
MUDr. Zuzana Hollá, MPH
Kontakt do ambulancie
Nájdete nás
Pavilón C  

Ordinačné hodiny

OBJEDNAŤ SA MÔŽETE PRIAMO V AMBULANCII na t. č.: 034/28 29 632 denne od 7.30 do 14.30.

 
Odbery, konzultácie, príprava ambulancie
Ordinačný čas
Konzíliá, administratíva, dezinfekcia ambulancie
Pondelok
7.00 9.00
9.00 13.00
13.00 15.00
Utorok
7.00 9.00
9.00 13.00
13.00 15.00
Streda
7.00 9.00
9.00 13.00
13.00 15.00
Štvrtok
7.00 9.00
9.00 13.00
13.00 15.00
Piatok
7.00 9.00
9.00 13.00
13.00 15.00

Čo ponúkame

V našej ambulancii sa zaoberáme vyhľadávaním, diagnostikou, liečbou a sledovaním porúch obličiek a poruchami iných orgánov, ktoré vznikajú ako reakcia na porušenú obličkovú funkciu:

prvotné choroby obličiek (zápal, vrodené choroby), funkčné vyšetrenia obličiek,

poškodenie obličiek pri ochoreniach ako cukrovka, vysoký tlak, ochorenie srdca, reumatické choroby, ochorenia krvi, nádorové choroby, choroby imunity, alergické choroby,

pápalové ochorenia močových ciest,

ochorenia obličiek v tehotenstve,

konziliárne služby pre hospitalizovaných pacientov,

tubulointersticiálne choroby obličiek,

preddialyzačná starostlivosť o pacientov s chronickou renálnou insuficienciou (chronická nedostatočnosť obličiek), liečba a monitorovanie liečby renálnej anémie (obličkovej málokrvnosti).

Špecifické pokyny pred vyšetrením v nefrologickej ambulancii

  • O 6.00 hodine sa pacient vymočí do WC.
  • Ďalší moč už bude zachytávať do zbernej nádoby až do 6.00 hodiny nasledujúceho dňa. (Nezabudnite sa vymočiť do zbernej nádoby aj pri stolici, je dôležité zachytiť celé množstvo moču.)
  • Celé vyzbierané množstvo treba priniesť so sebou na vyšetrenie.
  • Počas zberu treba prijať dostatočné množstvo tekutín (cca 2 500 – 3 000 ml), aby bol zber dostatočný.
  • Lieky na močenie sa vynechávajú, môžu sa používať len v odôvodnených prípadoch.
  • Pri zbere moču za 2x 12 hodín zvlášť označiť nádobu od 6. do 18. hodiny ako denný zber a zvlášť od 18. do 6. hodiny ako nočný zber.
  • Používajte sterilnú skúmavku.
  • Ráno v deň odberu si dôkladne poumývajte genitálie a do sterilnej skúmavky zachyťte stredný prúd moču. Vrchnáčik nikde nepoložiť ani nechytiť znútra, pretože hrozí kontaminácia. Skúmavku zatvorte a prineste na vyšetrenie.