Anestéziologická ambulancia – OAIM

Zodpovedný lekár
MUDr. Alena Volnárová
Nájdete nás
Pavilón E, 1. poschodie, č. dverí 202  

Ordinačné hodiny

Každú stredu sa anestéziologické vyšetrenia vykonávajú na prízemí v detskej kardiologickej ambulancii (č. 102).

 
Odbery, konzultácie, príprava ambulancie
Ordinačný čas
Konzíliá, administratíva, dezinfekcia ambulancie
Pondelok
 
11.00 14.00
 
Utorok
 
11.00 14.00
 
Streda
 
11.00 14.00
 
Štvrtok
 
11.00 14.00
 
Piatok
 
11.00 14.00
 

Čo ponúkame

Pripravujeme pacientov na plánované operačné výkony. Na vyšetrenie na anestéziologickej ambulancii si prineste so sebou potrebnú dokumentáciu: 
– odporúčanie od lekára, 
– predoperačné vyšetrenie od vášho obvodného lekára alebo od internistu, ak sa na niečo liečite, 
– zoznam liekov, ktoré pravidelne užívate.

V prípade, že ste sledovaný na nejakej odbornej ambulancii je potrebné priniesť so sebou kontrolné vyšetrenie aj z tejto ambulancie (napr. diabetologická, kardiologická, pľúcna, neurologická...)

Pred vyšetrením v anestéziologickej ambulancii vyplňte anestéziologický-dotazník. Otázky, na ktoré neviete odpovedať, preberiete počas vyšetrenia s lekárom. 

Na základe uvedených údajov a po vyšetrení pacienta zhodnotí  náš anestéziológ zdravotný stav pacienta, posúdi mieru operačného rizika a navrhne najvhodnejšiu predoperačnú prípravu (doplnenie niektorých vyšetrení, preliečenie ochorenia, úprava liekov...).  Tiež oboznámi pacienta s odporúčaným spôsobom anestézie. V prípade komplikovaných ochorení môže anestéziológ požiadať o doplnenie informácií o zdravotnom stave pacienta a o konziliárne vyšetrenie v inej odbornej ambulancii. Pri nesplnení požadovaných zdravotných kritérií alebo pri vysokej miere rizika môže anestéziológ odporučiť odklad plánovaného operačného výkonu do času, keď príde k zlepšeniu chronických ochorení, čím sa zmenší riziko pre pacienta na najnižšiu možnú mieru.