Kmeňové bunky - nová metóda liečby diabetickej nohy