Poďakovanie oddeleniu anesteziológie a intenzívnej medicíny

Dovoľujem si touto cestou vysloviť nesmierne poďakovanie, obdiv a úctu primárke oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny MUDr. Alene Volnárovej a celému jej kolektívu, za vysoko ľudský a zároveň profesionálny prístup pri liečbe, opatere a starostlivosti o moju mamičku p. Ruženu.

V dnešnej dobe bohužiaľ nebýva pravidlom (a ani zvykom), aby sa každý lekár staral o všetkých pacientov, a robil pre nich „prvé aj posledné“ práve tak, ako to robí MUDr. Volnárová.

Jej prístup je výnimočný a profesionálne nadrozmerný. Je to obdivuhodná odborníčka s „ľudskou tvárou“, ale aj empatickým a citlivým postojom ku každému pacientovi bez rozdielu. Je to lekárka, ktorá si zaslúži to najvyššie ocenenie v rámci morálneho i odborného rebríčka ľudských hodnôt. Kiežby takýchto lekárov bolo v každej jednej nemocnici viac.

Ako som už uviedla vyššie, ďakujem z celého svojho srdca nielen MUDr. Volnárovej, ale i celému kolektívu jej vynikajúcich lekárov, zdravotných sestier a ošetrovateľov. Každému z nich patrí úcta za náročnú prácu, ktorú každým dňom vykonávajú, častokrát na úkor vlastných síl, ale aj súkromia.

S vďakou,

JUDr. Hrebíková