Poďakovanie geriatrickému oddeleniu

Chcela by som sa poďakovať celému kolektívu za ich starostlivosť a opateru akú nám tu všetkým poskytujú. Bola som aj v inej nemocnici, ale takýto prístup som nezažila ešte v žiadnej. Robia to s veľkou láskou, za čo im z celého srdca ďakujem. Prajem im veľa síl a nervov s nami pacientmi.

Z celého srdca ďakujem,

Búzková