Poďakovanie geriatrickému oddeleniu

Chcela by som vysloviť veľké poďakovanie celému kolektívu geriatrickej časti nemocnice. Sestričky boli milé ochotné a ústretové napriek tomu, že ich práca je veľmi náročná. Vážime si ich starostlivosť o ťažko chorého pacienta, môjho svokra p. Milana Kovačiča, ktorý tam ležal skoro mesiac. Aj keď, žiaľ, teraz leží na ARO, verím že aj tam sa mu dostáva rovnakej starostlivosti.

Rovnako ďakujeme pani primárke MUDr. Michalikovej, ktorá nám vždy všetko vysvetlila. Ďakujeme ešte a raz a verím že sa nám svokor od vás skoro vráti.

Renata Kovačič