OAIM - PREDOPERAČNÁ PRÍPRAVA PACIENTOV NEMOCNICE

28.3.2019
Zasadačka pri MR, Nemocničná a.s., Malacky

ODBORNÝ PROGRAM


1. Problematika predoperačnej prípravy pacientov v dennej praxi
MUDr. Alena Volnárová, Nemocničná a. s.


2. Chronická medikácia, liekové interakcie v súvislosti s anestézou
MUDr. Alena Volnárová, Nemocničná a. s.


3. Predoperačný manažment a chronická medikácia alebo čo je doporučované pri...
MUDr. Jana Hermysová, Nemocničná a. s.


4. Vybrané anesteziologické kazuistiky
MUDr. Anežka Berdáková, Nemocničná a. s.

Odborný garant
MUDr. Robert Vetrák, MPH.


Termín a miesto konania
28.3. 2019, zasadačka pri MR, Nemocničná a.s., Malacky

13.00 – 13.30 hod. – registrácia
13.30 hod. – začiatok odborného programu

Seminár je hodnotený 3 kreditmi.
Účasť prosíme potvrdiť vopred na katarina.vrlakova@nemocnicna.sk alebo
na telefónnom čísle: +421 917 944 512.