RTG – digitálny röntgen

Čo je RTG?

Röntgenové vyšetrenie patrí medzi základné vyšetrenia a využíva sa na zobrazenie prakticky celého tela, najmä hrudníka, brucha a kostí končatín, chrbtice a lebky.

V Nemocnici Malacky vás vyšetríme moderným digitálnym röntgenom s veľmi nízkou dávkou žiarenia. Digitálny znamená, že výsledkom nie je klasická snímka, röntgenový obraz sa zobrazí priamo na obrazovke. Veľkým prínosom je pri priamej digitalizácii zníženie dávky ožiarenia pacienta. Vzhľadom na vysokú kvalitu výsledného obrazu je snímkovanie potrebné opakovať len vo výnimočných prípadoch.

Kontraindikácie

V tehotenstve sa vyšetrenie robí len v prísne odôvodnených prípadoch. Ženy vo fertilnom veku podpisujú vyhlásenie o tom, že nie sú tehotné.

Priebeh vyšetrenia

  • Na vyšetrenie potrebujete žiadanku od praktického alebo odborného lekára.
  • Nepotrebujete sa objednať, na vyšetrenie môžete prísť každý pracovný deň v čase od 7.00 do 14.00.
  • Po príchode do nemocnice sa zaregistrujete pri okienku RTG evidencia.
  • Vyšetrenie si nevyžaduje žiadnu špeciálnu prípravu ani úpravu stravy.
  • U nás nečakáte na vyvolanie snímky, na požiadanie dostanete snímky na CD.