Čo je mamografia?

Mamografia je röntgenové vyšetrenie prsníkov s veľmi nízkou dávkou žiarenia. Je jedným z najúčinnejších vyšetrení pri zisťovaní rakoviny a iných chorobných zmien v prsníku. Mamografia dokáže zachytiť rakovinu prsníka v skorom štádiu, a preto sa vykonáva preventívne.

V Nemocnici Malacky máme digitálny mamografický prístroj Hologic – Lorad Selenia.

Robíme komplexnú mamodiagnostiku, po mamografii v prípade potreby hneď dopĺňame sonografické vyšetrenie prsníkov, všetky pacientky sú po vyšetrení ústne lekárom poučené a informované o výsledku vyšetrenia, aby sa predišlo nežiadanému stresu. V prípade potreby po dohovore dopĺňame punkciu.

Ordinačné hodiny pre vyšetrenia mamografia prsníkov sú v pracovných dňoch (pondelok – piatok) od 7.00 do 14.00

Ktoré ženy by mali absolvovať vyšetrenie

  • Nad 40 rokov v rámci preventívnej prehliadky každé dva roky, častejšie preventívne vyšetrenie sa odporúča u žien s hormonálnou substitučnou terapiou, s pozitívnou rodinnou anamnézou, vyšetrenie sa robí každý rok
  • Medzi 30. a 40. rokom sa vyšetrenie robí iba pri podozrení na rakovinu – indikuje lekár (gynekológ, mamológ)
  • Pred plastickou operáciou na vylúčenie skrytého onkologického ochorenia.

Kontraindikácie

V tehotenstve sa mamografické vyšetrenie robí len pri vážnom podozrení na rakovinu prsníka.

Pokyny pred vyšetrením

  • Vyšetrenie sa vykonáva v prvej polovici menštruačného cyklu (výnimkou sú ženy v klimaktériu a pacientky, ktoré potrebujú byť urgentne vyšetrené).
  • Pred vyšetrením je potrebné predložiť žiadanku od špecialistu – gynekológa, onkochirurga, mamológa alebo všeobecného lekára.
  • Nepoužívajte pred vyšetrením dezodoranty ani iné kozmetické prípravky na oblasť prsníkov a podpazušia, môžu ovplyvniť kvalitu snímky.
  • Počas vyšetrenia urobíme 4 snímky, na každý prsník dve projekcie.
  • Stlačenie prsníka prístrojom je pri vyšetrení nutné a musí byť dostatočné, aby bola snímka kvalitná, a dávka žiarenia minimalizovaná.

Prečítajte si článok o zbytočnom strachu z mamografikého vyšetrenia, napísaný rádiologickými odborníkmi tu.

Dokumenty na stiahnutie

Pred vyšetrením je potrebné doniesť so sebou vyplnenú žiadanku (vyplní váš lekár). Nižšie uvedený dotazník vypĺňajú iba pacientky pri prvej návšteve, alebo pri zmene zdravotného stavu.