Indikačné obmedzenia zdravotných poisťovní

Indikačné obmedzenia k predpisovaniu liekov tvoria časť B zoznamu kategorizovaných liekov, ktorý vydáva MZSR. Aktuálny zoznam nájdete na nasledujúcom linku: www.health.gov.sk

  1. Indikácia laboratórnych vyšetrení
  2. Indikačné obmedzenia k onkomarkerom

Postup objednávania, vykonávania a kontroly laboratórnych vyšetrení stanovuje odborné usmernenie MZSR č. 02032/2014-SZ zo dňa 10. 06. 2014, ktoré bolo vydané vo Vestníku MZSR. (čiastka 27-32), predmetné odborné usmernenie môžete nájsť na nasledovnom linku: www.health.gov.sk  - kliknite na čiastku 27-32, 25. júna 2014, Ročník 62.

Indikačné obmedzenia výkonov SVLZ stanovuje každá poisťovňa zvlášť. Obmedzenia môžete nájsť na stránkach príslušnej poisťovne.